بازدید:
تاريخ : 1395/06/07
سردار سرلشکر جعفری:
نفوذ بعد از برجام و فضای دست‌دادن و خندیدن جدی شده است.

برخی دشمنی‌ها با ایران هم تراز با دشمنی اسرائیل است.